De geschiedenis van onderhoud

Het allereerste boek ooit over onderhoud en asset management was "De Aquaeductu Urbis Romae" ("Over de aquaducten van de stad Rome"), in het jaar 97 geschreven door Sextius Julius Frontinus, beheerder van het waterbedrijf van Rome. Deze hoge ambtenaar was door keizer Nerva aangeduid om het waternetwerk van Rome te herstellen, aangezien dit door mismanagement tijdens de tijd van keizer Domitianus in slechte staat was geraakt.

Volgende cijfers maken duidelijk dat het waternetwerk, zelfs naar de normen van vandaag, een indrukwekkend staaltje bouwkunst was: 500.000 kubieke meter water per dag stroomde Rome binnen via 9 aquaducten, waarvan er vier 80 kilometer lang waren. Om het te herstellen ontwikkelde en gebruikte Frontinus alle basisprincipes van modern onderhoud, en hij beschrijft deze ook in zijn boek: werfbezoeken, technische documentatie, standaardisatie, dagelijkse meetings, werkvoorbereiding, uitbesteding van onderhoud, kwaliteitscontrole, preventief onderhoud, revisies, tot de boekhouding toe. Frontinus was er trots op dat zijn ingrepen het watertekort succesvol hadden opgelost. In die mate zelfs dat er geen bijkomend aquaduct meer nodig was om Rome van voldoende water te voorzien. Het overtol aan water kon zelfs gebruikt worden om het rioleringssysteem van Rome beter te spoelen, waardoor de stank uit de laaggelegen Trastevere-wijk verdween.

Opmerkelijk is dat Frontinus aan het begin van zijn boek de basisprincipes van zijn aanpak verduidelijkt: "Geconfronteerd met deze grote verantwoordelijkheid acht ik het mijn plicht om eerst en vooral een volledige kennis te hebben over wat ik moet aanpakken ("Primum ac potissimum existimo... nosse quod suscepi"). Hij beschouwde deze kennis als het beste gereedschap om ervoor te zorgen dat hij de juiste beslissingen op het juiste moment zou nemen, en hij wist dat deze hem ook in staat zou stellen zijn ondergeschikten op de best mogelijke manier aan te sturen. plan aquaducten

Frontinus ging persoonlijk het volledige netwerk bekijken, om met eigen ogen de situatie te kunnen evalueren: de slechte staat van de leidingen, overstromingen, verspilling van water, maar vooral ook ontelbare gaten ("puncti") waaruit mensen illegaal water aftapten, en daarnaast ook onbetaalde arbeiders die 's nachts werden ingeschakeld. Zijn eerste beslissing was de keizer ervan te overtuigen de netwerkvergoedingen terug in te voeren. Daarnaast werden er ook gedetailleerde plannen en tekeningen van het netwerk gemaakt (cf XVII,4: "Zodat ik de situatie van in mijn kantoor kan zien alsof ik ter plaatse was"). Ten derde stelde hij een dagelijkse onderhoudsvergadering in.

Hij bracht ook onaangekondigde inspectiebezoeken om het gedrag van zijn personeel beter te leren kennen, en zorgde ervoor dat de Romeinse Senaat edicten uitvaardigde die strenge boetes instelden op het stelen van water. Hij zorgde er ook voor dat alle bomen in de buurt van de pilaren van aquaducten werden gerooid, zodat hun wortels de stabiliteit niet zouden aantasten (proactief onderhoud). "Nihil novi sub soli" dus, "niets nieuws onder de zon".
Over onderhoud

    Professioneel onderhoud is de sleutel voor succes voor elk bedrijf en elke maatschappij;

    Een onderhoudsprofessional zal uw machines veilig en betrouwbaar laten werken;

    Hij zal ook voortdurend proberen om het rendement van de uitrusting te verhogen.

 

Wat zijn de types onderhoud?

We onderscheiden 4 belangrijke types onderhoud:

    Reactief of storingsonderhoud is het herstellen van storingen.
    Technische problemen worden opgelost waardoor de machine opnieuw correct functioneert.
     
    Periodiek onderhoud is het uitvoeren van bepaalde onderhoudstaken, bijvoorbeeld het vervangen van een filter, met een vaste frequentie of na een bepaald aantal draaiuren.
     
    Predictief onderhoud is het uitvoeren van onderhoudsinterventies na een controle waar gekeken wordt of het nodig is om bepaald onderhoud uit te voeren of niet. Periodiek en predictief onderhoud vormen samen preventief onderhoud.
     
    Proactief onderhoud is het geheel van verbeteracties om bepaalde storingen definitief te voorkomen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in het ontwerp, keuze van ander materiaal en componenten, etc.

 

Bron: BEMAS

 

FBss gaat verder dan gewoon "een leverancier zijn". Wij denken met u mee om uw productie uitval tot het minimale te herleiden. Wij beschikken hiervoor over de kennis en de apparatuur om uw platenpakketten te monitoren en op te volgen.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie. 

 

   

Wij kunnen u ook van dienst zijn voor: